Calendar

CALENDAR

Pe blogul studentilor

Pe platforma Moodle, etc.

09/08

Noţiuni de bază pentru fiecare

Punerea în aplicare a platformei Moodle şi a forumurilor

10/08

Modul de formare a elevilor:Despre mine”

Modul de formare a cadrelor didactice: “E-learning ca un nivel global de resurse de învăţământ „: discuţii

11/08

Modul de formare a elevilor: “ Punct de întalnire: partea 1”

Modul de formare a cadrelor didactice: Platforma E-learning în general „: discutii despre e-learning; creştere, aspecte generale, educaţionale şi de valoare- cea mai comună sursă deschisă.

Prima reuniune de proiect în Portugalia: detaliere, planificare a proiectului.

12/08

Modul de formare a elevilor: : “Punct de întalnire: partea a 2a”: elevii vor discuta în fiecare introducere despre alte texte scrise pe pagina „Despre mine” de pe blog-ul lor şi vor incepe discuţii structurate pe mai multe teme de interes general

Modul de formare a cadrelor didactice“Crearea unei clase virtuale pe platforma Moodle, partea 1”: cum se creează o virtuală clasă; modul de utilizare a forumurilor; cum se creează un glosar.

Studentii vor crea conturi virtuale, pe clasă; se vor familiariza cu mediul înconjurător; vor afla despre forumuri ca resurse educaţionale şi cum se utilizează forumurile Moodle, pentru a discuta si a crea unele scurte glosare pe un subiect la alegere (fiecare şcoală poate alege un alt subiect).

01/09

Modul de formare a elevilor: Punct de întalnire: part 3”: elevii vor discuta în fiecare introducere despre alte texte scrise pe pagina „Despre mine” de pe blog-ul lor şi vor incepe discuţii structurate pe mai multe teme de interes general

Modul de formare a cadrelor didactice: “ Crearea unei clase virtuale pe platforma Moodle, part 2”: profesorii vor utiliza pentru a testa platforma Moodle: lecţii de probă; teste şi misiuni (întrebări deschise, teste incomplete, teste pereche (adevărat-fals, etc); de evaluare şi de auto-evaluare; eşantioane wikies.

Studentii vor efectua activităţi în exemplul de lecţie şi auto-evaluare a muncii lor; vor fi informati despre rezultatele lor şi criteriile de evaluare.

02/09

Modul de formare a elevilor“Propriul meu blog.portofoliu pentru a ma cunoaste mai bine.”: studenţii vor crea blog-uri personale / portofolii, fiind ghidaţi de profesorii lor, care vor pune în practică conţinutul lor despre modul de formare (de pe blog-uri).
Blogurile studentilor vor fi create pe spatii protejate cu parolă disponibile numai în cadrul parteneriatului dintre şcoli, care să le garanteze confidenţialitatea.

Modul de formare a cadrelor didactice: Blogurile ca resurse educationale si comunicative”: Profesorii vor afla, în general, caracteristici ale blog-urilor şi o imagine de ansamblu despre cum se realizeaza acestea; cele mai utilizate platforme de blog, informatii legate de publicare, formate si tipuri de blog (personale, profesionale,e-portofoliul, comunitate, etc.) Cadrele didactice vor informa-afla (în funcţie de de experienţă) despre blogging-ul, blog-uri sau vor crea un eşantion de actualizare a celor existente, în comun cu colegii lor.

03/09

Modul de formare a elevilor“About my school: part 1”: studenţii vor fi descrie şcolile lor, alegând diferite mijloace de comunicare şi vor fi ghidati de către profesorii lor, care vor pune în practică conţinutul din modulul de formare (2 instrumente de pe web).

Modul de formare a cadrelor didactice: Instrumentele Web 2 ca resursa educationala globala”: Privire de ansamblu asupra celor mai des folosite instrumente pentru Web 2: instrumente de comunicare şi de resurse educaţionale: instrumente de videoconferinta; videocasting; screencasting; serviciul de podcasting ; photosharing; servicii de internet, de telefonie etc

Cadrele didactice vor informa-afla (în funcţie de expertiza lor) despre uneltele web2 menţionate mai sus, de experimentare a acestora impreuna cu alti colegi, dar si elevii vor experimenta acest lucru impreuna cu partenerii lor si vor aranja sesiuni de comunicare cu unele şcoli în parteneriat (în funcţie de calendar)

Întâlnirea de proiect de la Constanta (Romania).

04/09

Modul de formare a elevilor“Despre scoala mea: partea a 2 a” : studenţii vor fi descrie şcolile lor, alegând diferite mijloace de comunicare şi vor fi ghidati de către profesorii lor, care vor pune în practică conţinutul din modulul de formare (2 instrumente de pe web).

Modul de formare a cadrelor didactice: “Proiectarea e-lectiilor pentru elevii adulti”: Profesorii vor discuta despre cum se proiecteaza e-lecţiile (conţinut, organizare, activitati, evaluare, aspecte tehnice), pe pagina de forumdedicata profesorilor.

Module optionale: toate scolile, în funcţie de posibilităţile lor / aşteptările lor vor urma unul sau mai multe module opţionale, în colaborare cu colegii de aceeaşi disciplină, în parteneriat. Aceste module vor fi efectuate din aprilie 2009 până în martie 2010, cu excepţie in lunile de vară.

Cuprinsul va fi deja stabilit. în general, în urma discutiilor din cadrul primei reuniuni de proiect. Subiecte: Eliteratura europeana, Istorie, Matematica, Stiinte, Engleza, ITC, Stiinte sociale, Economie, Electronica, Statistica.

Fiecare şcoală va participa la unul / sau mai multe module diferite, dar şi la discuţia generală despre acestea (proiectare; tip de activităţi, rezultate, evaluare etc.)

Pentru a spori varietatea de acţiuni şi de informatii de cercetare, în parteneriat, profesorii vor depune eforturi pentru a crea (sau de a-i mobiliza pe elevi sa creeze) activităţi şi aplicaţii, cum ar fi: prezentari Power Point, c-Harta instrumente. webquests, chestionare on-line, etc; instrumente web2 , şi a recurge la procedurile de evaluare (cât mai multe cu putinţă: summative, de formare), obiective, subiective de studenţi de auto-evaluare.

Profesorii vor crea sau re-elabora modulele existente in cadrul disciplinelor lor, si le vor aplica elevilor. Importanta este colaborarea cu toti colegii privind aspectele generale legate de module; colabora mai exact cu colegii de aceeaşi disciplină şi organiza sesiuni de paralel cu ei si elevii lor;

Elevii vor contribui la crearea de module-dacă este cazul; vor urma aceste module, vor auto-evalua munca lor prin discutii cu partenerii lor si cu profesorii (proceduri, activitati, rezultate)

Reuniune de proiect în Spania.

05/09

Modul de formare a elevilor“Problema integrarii, in scoala mea”

Modul de formare a cadrelor didactice: „Predarea diferitelor subiecte prin intermediul TIC partea 1”: profesorii vor discuta despre cum poate fi cel mai bine utilizata TIC pentru a transmite conţinutul disciplinar şi de schimb de informaţii specifice despre programele de aplicaţii. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Paralel modulele de e-Learning (vezi mai sus).

Module optionale: a se vedea mai sus.

Întâlnirea de proiect Riga (Letonia).


06/09

Modul de formare a elevilor: Activităţi de timp liber în diferite ţări

Modul de formare a cadrelor didactice: Predarea diferitelor subiecte prin intermediul TIC partea 2 „: profesorii vor discuta despre cum poate fi cel mai bine utilizata TIC pentru a transmite conţinutul disciplinar şi de schimb de informaţii specifice despre programele de aplicaţii. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus. .

07/09

Noţiuni de bază şi discuţii libere pe timp de vara

Noţiuni de bază şi discuţii libere pe timp de vara

08/09

Noţiuni de bază şi discuţii libere pe timp de vara

Noţiuni de bază şi discuţii libere pe timp de vara

Întâlnire de proiect în Norvegia (25 – 30august)

09/09

Modul de formare a elevilor: Filmul meu preferat”

Modul de formare a cadrelor didactice: Lectii centrate pe elev”: profesorii vor dezbate privind avantajele sau dezavantajele proiectarii lectiei „centrată pe elev” faţă de „abordarea traditionala centrată pe profesor”, şi cum poate contribui TIC la implicarea si participarea elevilor . Discuţiile vor avea loc pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus.

Întâlnire de proiect în Suedia.

10/09

Modul de formare a elevilor“Cartea mea favorita”

Modul de formare a cadrelor didactice: Stiluri de învăţare profesorii vor discuta despre teoriile privitoare la stilurile de învăţare ale studenţilor, în special în ceea ce priveşte educaţia adulţilor, cât şi despre importanta domeniuluiTIC ce poate contribui la sporirea abilităţilor şi talentelor studenţilor şi retenţia (memorie). Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.

Module optionale: a se vedea mai sus.

11/09

Modul de formare a elevilor“Despre orasul meu / tara mea, partea 1”; studenţii vor crea o prezentare despre oraşul / ţara lor recurgand la un instrument de web 2, la alegerea lor, şi o vor încărca / link-ul de pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: “Motivarea”: profesori vor discuta despre teorii ale motivaţiei, cu referire speciala la educaţia adulţilor, cât şi modul in care TIC poate contribui la sporirea motivatiei studenţilor. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus.

12/09

Modul de formare a elevilor: Despre orasul meu / tara mea, partea a 2a”; studenţii vor crea o prezentare despre oraşul / ţara lor recurgand la un instrument de web 2, la alegerea lor, şi o vor încărca / link-ul de pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: Evaluare”: profesorii vor discuta despre teoriile evaluarii, cu referire specială la educaţia pentru adulţi, şi a practicilor în domeniul TIC, precum şi aplicaţii care pot fi folosite pentru a crea ethero de auto-evaluare, topuri, etc Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.

Module optionale: a se vedea mai sus.

01/10

Modul de formare a elevilor Traditii în oraşul / ţara mea: partea 1″ studenţi vor crea o prezentare despre tradiţiile din oraşul / ţara lor, cu ajutorul unui instrument de web 2, la alegere, şi il vor încărca / link-ul de pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: Incluziunea studenţilor adulţi şi prevenirea abandonului scolar” : profesorii vor discuta despre politicile de prevenire a abandonului scolar, cu referire speciala la educaţia adulţilor, cât şi modul in care TIC poate contribui la reducerea fenomenului „. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus.

02/10

Modul de formare a elevilor: Traditii în oraşul / ţara mea: partea a 2a” studenţi vor crea o prezentare despre tradiţiile din oraşul / ţara lor, cu ajutorul unui instrument de web 2, la alegere, şi il vor încărca / link-ul de pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: “Integrarea studenţilor adulţi dezavantajaţi” profesorii vor discuta despre politicile de integrare a adulţilor dezavantajaţi dar şi despre modul in care TIC poate contribui la crearea a cat mai multe sisteme de şcoală incluzivă „. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus.

03/10

Modul de formare a elevilor: „Oamenii de alte naţionalităţi care trăiesc în oraşul meu / ţara”: elevii vor crea o prezentare despre cetăţenii de alte naţionalităţi care trăiesc în oraşul / ţara lor, cu ajutorul unui instrument de web 2, la alegere, şi il vor încărca / link-ul de pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: Sistemul de invatamant din diferite ţări, cu referire specială la educaţia pentru adulţi,; profesorii vor discuta despre sistemele şcolare şi despre educaţia adulţilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze pe punctele forte, care pot fi transferate în alte sisteme „. Discuţiile vor fi efectuate pe pagina dedicata profesorilor pe blog.
Module optionale: a se vedea mai sus.

04/10

Modul de formare a elevilor: „Insumarea experienţei”: elevii vor scrie comentarii despre dezvoltarea proiectului de la inceputul acestuia si până în prezent, pe pagina dedicata elevilor pe blog.

Modul de formare a cadrelor didactice: „Insumarea experienţei”: profesorii vor scrie comentarii despre dezvoltarea proiectului de la inceputul acestuia si până în prezent, pe pagina dedicata profesorilor, pe forumuri.

Revizie şi validare a tuturor e-materialelor: obiecte de învăţare, blog-ul, etc

05/10

Revizie şi validare a tuturor e-materialelor: obiecte de învăţare, blog-ul, etc

Reuniune de proiect în România (Targoviste).

06/10

Rapoarte de rezultate şi de final de evaluare.

Intâlnire de proiect în Italia, Viterbo (Roma)

07/10

Rapoarte de rezultate şi final de evaluare.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: